Зайко майка си обича,
тя е мила и добра,
грижи се, за да се чувства
той най-специален на света!
И навсякъде се хвали
колко го обича Зайка,
с мека лапичка го гали,
тя е най-добрата майка!
Чу го Ежко в храсталака
как разказва, как се хвали,
съвсем мъничко изчака
и пред Зайко се изправи.
И заговори с тон сърдит:
– Как така решил си, Зайко,
че майка ти е най-добрата,
ти не познаваш мама Ежка,
най-нежно гали тя в гората?
– Ти чуваш ли се, Ежко, мили,
та тя е цялата в бодли,
каква ти нежност, тя боде,
не обяснявай, моля, не!
Ядосан Зайко се чумери…
Тогава се намеси Меца:
– Послушайте, деца сега –
не се гневете, няма смисъл,
в живота има правила
възприети без умисъл.
За всеки най-добра в света
е само неговата майка,
с бодли, с кожух или с пера,
еднакво гали и се вайка.
Еднакво майките обичат,
еднакво хранят и обличат.
Еднакво страда им сърцето,
ако е в беда детето.
Няма обич по- голяма
от тази, между дете и мама!
РОСИЦА ГРИГОРОВА