Какво е животът, приятелю –
един пъзел с безброй цветове
една кутия със хиляди спомени,
сякаш сбрани от куп светове…
Всяко утро посрещаш с надежда,
че по-добър от вчера ще бъде денят.
И всеки от нас пътят в различни посоки отвежда
в борба за насъщния хляб…
А вечер в дома, от умора притихнал,
пак парченцата с трепет редиш…
Имай вяра, любов и надежда в сърцето,
не се съмнявай в себе си и знай – така ще победиш!
М. Стоянова