Тя е мъничка царица,

златокоса, светлолика.

Сред цветята тя живее,

на лаленце се люлее,

в светъл празник рано пее:

„Хайде, ставайте, дечица!

И от клончета върбица

колелца си изплетете,

на дъсчица ги сложете,

и в реката ги хвърлете.

Туй, що тръгне най-напред

носи най-голям късмет.

На когото то се случи,

ще се радва от сърце!

На Великден ще получи

най-голямото яйце!“

Ран Босилек