Усмихвай се… На весел се преструвай…
Макар да ти изглежда безнадеждно.
В килера на Душата арестувай
Тъгата си…. Но погали я нежно.
Завий я топличко… Приспи я някак.
Вземи се във ръце… И покажи се…
Приятели и врагове те чакат
отвън… Да те разгледат…. Усмихни се!
Усмихвай се… Дори да е противно…
Объркани… Те нека да притихнат.
Сензация!.. Последно!.. Екслузивно!..
Той въпреки… Той се яви усмихнат.
Усмихвай се… Дори…Дори, когато
Душата ти от мъка боледува.
И вие отмъстително Тъгата
и в стаята ти през нощта нахлува.
Какво ти коства… Никак не е мъчно…
Опитай… Непременно… На почивки…
Кой беше казал… Всички твои бръчки
са все следи от минали усмивки.
Недялко Йорданов