Умира бавно този,
който не пътува,
който не слуша музика,
който не открива очарование в себе си.
Умира бавно този,
който разрушава себелюбието си,
който отказва помощта.
Умира бавно този,
който се превръща в роб на навика,
минавайки всеки ден по същите пътеки,
който не търси разнообразие,
не рискува да се облече в различен цвят
и не разговаря с непознати.
Умира бавно този,
който бяга от страстта и водовъртежа на чувствата,
които връщат блясъка в очите и спасяват тъжните сърца.
Умира бавно този,
който не променя живота си,
когато е недоволен от работата или любовта си,
който не рискува сигурното за неизвестното,
за да преследва една мечта,
който не решава поне веднъж в живота си
да избяга от мъдрите съвети…
ЖИВЕЙ ДНЕС!
РИСКУВАЙ ДНЕС!
ДЕЙСТВАЙ ДНЕС!
Не се оставяй да умираш бавно!
Не се лишавай от това да си щастлив!
Марта Медейрос