Ти само се смири и вярвай!
В светлото.
В чистото.
В доброто.
Пусни страха и болката.
Не съди!
Благодари!
Обичай!
Помоли се за другите.
След това за себе си.
Цени тези, които се грижат за сърцето ти.
Пази душата. Много я пази…
и
Времето ще ти изпрати всичко от което се нуждаеш. ❤
Ирина Габровска