Семейството, откакто свят светува,
в живота неизменно съществува.
Едно гнездо от обич съградено,
с магията на любовта споено.
Дали е бедно то, или богато,
на него се опираме, когато
от срещите си с непочтени хора,
почувстваме в душата си умора.
Семейството е мястото, където
със щастие изпълва се сърцето,
когато виждаш как растат децата,
безгрижно и с усмивки на лицата.
Семейното огнище дава сила,
но също има нужда от закрила.
От ревност и нападки го пазете
и пламъчето в него съхранете!
Николай Димов