Никой не се променя,
ако сам не поиска.
Не се променя,
ако го молите.
Не се променя,
ако го усмивате.
Не се променя, ако използвате разум,
емоции или строга любов.
Има само едно нещо,което кара човек да се променя: неговото собствено осъзнаване,че има нужда
да се промени!
Джак Круз