❤️
Когато ти е трудно, се поспри!
Огледай се с усмивка в полумрака.
Спомни си бързо своите мечти
и смело пак тръгни. Не чакай!
Когато ти е трудно, поплачи!
Сълзите ще измият сивотата.
А после смело пак напред тръгни,
почакай – ще те хвана за ръката.
Когато ти е трудно, полети!
Над облаците има път за тебе.
И този път не свършва призори,
той води до едно безгрижно време.
Когато ти е трудно, дай ми знак!
А аз ще ти изпратя чудесата.
Дори на някой да не си му драг,
усмивка мятай. Давай за отплата.
Десислава Церовска