🌲Елха 🌲
Стои хубавица —
игла до иглица,
а не знае да шие!
По цял ден се кичи
като младо момиче
с обеци и гердани
от злато ковани
и с ясни звездички —
за радост на всички.
Елхичка зелена,
в гората родена,
с дъх чуден на прясна смола
и с тънички листи,
тъй нежни и чисти
на гости при нас е дошла.
Тя в детска градина,
на Нова година,
ще блесне с безброй светлинки.
Елхичке зелена,
в гората родена,
при нас дядо Коледа ти посрещни.
Леда Милева