Душата ми е дом с отворени врати –
за канени и за неканени,
за носещи цветя,
за идващи от сметището на живота…
Душата ми е със отворени врати.
Но-най навътре има стая
със зазидани прозорци. Ключът
е денонощно в мен. И рядко
го превъртам във ключалката.
Там е хазната ми:
кюлчета претопена болка,
обиди, които нямам сили да забравя,
вини, които не мога вече да изкупя,
безмилостното щракане на времето,
което си отива…
Това е тъжната ми, тъмна стая.
Ала добре сте ми дошли –
избраници, несретници,
самоуверени, изплашени,
премръзнали от самота
и пеещи като камбанки хора!
Не чукайте –
вратите са отворени.

Станка Пенчева