В незнаен миг, в незнаен час –
без шум, без дим, без слава,
доброто в нас надига глас…
Доброто побеждава.

Дори останал пак без дъх
човекът се изправя.
Човекът вярва всеки път –
доброто побеждава.

И враг да срещнеш, гняв стаен
пречупен се сломява.
Нощта се сменя в светъл ден.
Доброто побеждава…

Върви животът, сън и прах,
но нещичко остава…
Любов ли си, не знаеш страх.
Доброто побеждава.
Мира Дойчинова – irini