Добрите хора лесно се познават.
Те не подскачат, често си мълчат.
Когато ги обидят, просто стават
и си отиват за пореден път.
Добрите хора могат да прощават,
Не само с думи, но и със сърце.
Каквото имат, винаги раздават.
И слушат те с наивност на дете.
Добрите хора лесно ще измамиш.
Те бързо падат след подложен крак.
Не ти се сърдят и не отмъщават.
Господ отмъщава вместо тях.
Горяна Панайотова