Да докоснеш. Да целунеш.
Да прегърнеш. Да усетиш.
Да прогледнеш. Да се влюбиш.
ДА изгрееш и да светиш.
Да дочакаш. Да посрещнеш.
Да не страдаш. Да не пречиш.
Да си тук и да те няма.
Да си близо и далече.
Да се молиш. Да раздаваш.
Да се смееш и да вярваш.
Да разбираш. Да не съдиш.
Да мълчиш. Да разговаряш.
Да си сам. Да си сред хора.
Да си тях. Да си различен…
Чисто, светло и понятно –
просто истински обичаш!
Катерина Кайтазова