Пълна кошничка с яйца
имам днес да украся,
сини, жълтички, зелени
трябва да са пременени.
Първото ще е червено
за здраве то е отредено,
и със него по челцата
мама маже си децата.
Тези пъстри яйчица
носят радост у дома,
ще видим кой ще победи
щом камбана зазвъни.
Марина Караманска