Усмихвай се по много
и злото надживей!
Във времето сурово
танцувай и си пей!
С музика любима
и с книгата в ръка,
животът ти ще има
простор и широта.
Мисли си позитивно
за хубави неща,
раздавай инстинктивно
на всеки доброта!
И може би тогава
ще стане, знай, така
че с твоята усмивка
ще заразиш света.
Биляна Дар