💜 Ако тази нощ си наречете звезда с любимо име – тя ще грее вечно 💜, защото небето през август е вълшебно 💜
…Сега е най-красиво нощното небе.
Ако не вярваш вгледай се във него.
Сред мрака му, протегнал мамещо ръце,
ще видиш как сребро ще се излее
от всичките онез потрепващи звезди,
които август щедро ни дарява.
Не чакай! Ти от блясъка им загреби,
че утре лятото си заминава.
И ще нахлуе с дъждовете есента
и ще измие цялото вълшебство.
Но ако тази нощ ти наречеш звезда
с любимо име – тя ще грее вечно.
Милена Георгиева