Колко тежи душата?
Казват, че душата тежи 21 грама, но не е вярно.
Душата тежи различно
и няма нищо общо с физиката.
Когато те боли,
когато си наранен, огорчен, тъжен,
тогава тежи много.
Като камък си я носиш, като скала.
Нито можеш да дишаш,
нито да преглътнеш.
Толкова тежи.
Не грам, не килограм,
а тонове тежест се излива на плещите ти.
И все душа е!
Виж, когато си в мир със себе си,
спокоен и щастлив,
душа перце носиш. Летиш и се рееш.
Като птица, като лист.
По-лек от въздуха ставаш.
Затова, който е мерил душата – сгрешил е!
Нея не можеш да я премериш.
Можеш само да я усещаш – ту тежка, ту лека.
Всеки път различна и винаги една и съща.
Анна Кръстанова