– Учителю, защо съм толкова беден?
– Защото не умееш да даваш.
– Но аз съм беден. Какво бих могъл да дам на другите?
– Имаш много неща… Можеш да дариш усмивка, можеш да подадеш ръка на изпадналия в беда, можеш да кажеш добра дума на отчаяния, да се помолиш за някого… Щедростта не се измерва само с материалната помощ. Тя е състояние на духа.
От притчи за Великата тайна на живота