Има една история за двама еднояйчни близнаци. Единият бил преизпълнен с надежда оптимист.

– Всичко е в цветя и рози! – казвал той.

Другият бил мрачен и безнадежден песимист. В сравнение с него Мърфи, от Законите на Мърфи, би бил оптимист. Разтревожени, родителите на двете момчета ги завели при местния психолог.

Той предложил на родителите план за уравновесяване личностните характеристики на близнаците.

– На следващия рожден ден ги оставете да си отворят подаръците в две различни стаи. Дайте на песимиста най-хубавите играчки, които можете да си позволите, а на оптимиста дайте кофа с оборски тор.

Родителите го послушали и внимателно наблюдавали резултата.

Когато надникнали в стаята на песимиста, го чули да се оплаква на глас:

– Цветът на този компютър не ми харесва… Тоя калкулатор няма начин да не се повреди… Тая игра не ми харесва… Познавам едно момче, което има по-голяма кола от тази…

Родителите прекосили коридора на пръсти и надникнали в другата стая, където видели своя малък оптимист щастливо да хвърля тор във въздуха. Той се смеел.

– Не можете да ме измамите! Където има толкова много тор, трябва да има и пони!

От „Още семена за посев“ от Брайън Кабано