‼️ Нищо негативно не може да работи в теб, ако не си го допуснал.
Не може да те боли, ако не си приел болката.
Няма как някой да те накара да страдаш, ако не си приел страданието.
Няма как да се провалиш, ако вече не си приел провала…
Приемете това, което искате да се прояви в живота ви.
Приемете победата, радостта, любовта и споделеността и те ще бъдат ваши спътници.
Severina Love