“Никога не протягай ръка, за да просиш любов!
Подай я само, за да дадеш!”
Петър Дънов