Дъга след всяка буря.
Усмивка след всяка сълза.
Благословия след всяко изпитание.
Верен приятел, който да Ви помогне след всеки проблем в живота.
Хубава песен след всяка въздишка.
И отговор на всяка молитва.
Ирландска благословия