В едно вестникарско допитване бяха задали въпроса:

„ Кои са най-щастливите хора?“

Ето четирите наградени отговора:

– Занаятчия или артист,

който си свирука след добре свършена работа.

– Дете, кето прaви пясъчни замъци.

– Майка, която къпе бебето си.

– Лекар, извършил тежка операция

и спасил нечий живот.

Както виждаш, в никой от отговорите

не става дума за пари, власт или вещи.

P.S. „Обичам те“, Хорас Джаксън Браун