Не се залъгвай!
Да простиш не означава да забравиш!
Да простиш означава да запомниш:
Че никой не е съвършен…
Че всеки от нас прави грешки,
дори когато се опитва да бъде честен…
Че всеки от нас понякога изрича думи,
за които после съжалява…
Че всички ние лесно забравяме
нещата, които не оценяваме…
Че любовта е много по-важна,
от това непременно да сме прави…
Ето, че вече и Ти знаеш:
Да простиш означава да запомниш!
Прости!
Тогава и на теб ще ти простят…