„И всеки ден, светът ще те дърпа за ръката, крещейки:
„Това е важно!
И това е важно!
И това е важно!
Ти трябва да се тревожиш за това!
И това! И това! „
И всеки ден, вие сте тези, които трябва да решат дали да си дръпнете ръката назад, да я поставите на сърцето си и да кажете:
„Не!
Това е, което е важно!“
Яин Tомас