Има четири важни въпроса в живота:
Кое е свещено?
От какво е изграден духа ни?
За какво си струва да живееш,
и за какво си струва да умреш?
Всички те имат един отговор.
Любовта. ❤️
Джони Деп