❤️ Има различни думи.
Едни са светли, други тъмни; април например е светла дума.
Думата април е съчетание от светлина, птича песен и очакване.
Април е най-лъчезарният месец. ❤️
Йон Калман Стефансон