Източна притча разказва:
Един ученик попитал своя наставник:
– Учителю, какво би казал, ако узнаеш за моето падение?
– Стани!
– А в някой следващ път?
– Отново стани!
– И колко дълго може да продължи това – да падам и ставам?
– Падай и ставай, докато си жив! Защото тези, които са паднали и не станат са мъртви.