Веднъж сътрудниците на голяма компания намерили на вратата на своя офис бележка.
„Човекът, който ви пречеше да се развивате, вчера почина.
Елате на неговото погребение“.
Всички били шокирани от тази новина, в този момент всеки си задавал въпроса за кого става дума.
Офисът гъмжал като разбунен кошер, служителите се опитвали да разберат кой е този човек, който пречел на техния прогрес.
А от друга страна те си мислели, че щом като този човек е умрял, вече никой няма да стои на техния път.
Отивайки на погребението в уреченото време, те се доближили до ковчега.
Но след като видели какво има в него, те замръзнали от изненада.
В ковчега лежало ОГЛЕДАЛО, в което всеки от тях можел да види себе си.
До огледалото лежала бележка:
„Има само един човек, който ви пречи да се развивате, и това сте вие самите.
Само вие можете да промените живота си.
И само във вашите ръце е ключът към щастието и успеха.”
споделено от интернет